Kontakt

KONTAKTIEREn SIE UNS

Chempack Bereichsleiter
Ing. Tibor Varga
Tel.: +421 52 715 2561
Mob.: +421 917 155 158
varga.t@strojchem.sk

Zentral-und Osteuropa
Vadim Cholodiuk
+421 915 700 170
cholodiuk.v@strojchem.sk

EU-Länder
Ing. Martin Hajkovský
+421 903 511 884
hajkovsky.m@strojchem.sk

Russland
ООО „ПАСЕЛМА“
+7 (905) 572-40-04
www.paselma.ru

Смирнова Светлана Евгеньевна
+79031003095
svetlana41@yandex.ru

Ersatzteile
Ing. Monika Švajková
+421 52 715 2495
svajkova.m@strojchem.sk

Service
Ján Chripko
chripko.j@strojchem.sk