Priemyselná automatizácia

Strojchem a.s. je tiež výrobcom priemyselnej automatizácie na mieru – podľa Vášho zadania.

Venujeme sa vývoju a výrobe technických celkov, ako: dopravníky, dopravníkové systémy, manipulačné a nakladacie systémy, robotické pracoviská …atď., tiež retrofit flowpack-strojov našej, alebo cudzej výroby, výroba a prerábky jednoúčelových automaticky riadených strojov. Naše stroje a zariadenia sú ušité na mieru , aby spĺňali Váš investičný zámer, či už ide o zavádzanie nových výrobkov, alebo zvyšovanie produktivity, kvality a bezpečnosti, a pod.

Väčšina našich zariadení je upravená na mieru konkrétnym požiadavkám produktu a zákazníka. Váš projekt riešime od prvej konzultácie zadania, vypracovania ponukovej a technickej dokumentácie, modelového 3D návrhu, vývoja softwéru, až po výrobu, dodávku, montáž, inštaláciu a servis vo vašej prevádzke a zaškolenie obsluhy.